Voorwaarden en Condities

In deze voorwaarden worden de regels en voorschriften uiteengezet voor het gebruik van de Iglobalargo Website, te vinden op www.iglobalcargo.com. Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden aanvaardt. Blijf de websitenaam niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina vermeld staan.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich conformeert aan de algemene voorwaarden van de Onderneming. “Het bedrijf”, “wijzelf”, “wij”, “onze” en “ons”, verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen”, of “Ons”, verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door www.iglobalcargo.com te bezoeken , stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Iglobalcargo.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om de gegevens van de gebruiker bij elk bezoek op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het zo gemakkelijker te maken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze geaffilieerde/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn Bedrijfsnaam en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op de Website Naam. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang krijgen tot deze van Website Naam voor uw eigen persoonlijk gebruik onder voorbehoud van de beperkingen in deze voorwaarden en bepalingen.

Dat mag je niet doen:

  • Herpubliceer materiaal van Website Naam
  • Materiaal van de websitenaam verkopen, verhuren of in sublicentie geven
  • Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van Website Naam
  • Inhoud herverdelen van websitenaam

Deze Overeenkomst vangt aan op de datum van deze Overeenkomst.

Delen van deze website bieden de mogelijkheid aan gebruikers om meningen en informatie te posten en uit te wisselen op bepaalde delen van de website. Bedrijfsnaam filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen Reacties voordat deze op de website worden geplaatst

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen een link naar onze Website plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

  • Regeringsinstanties;
  • Zoekmachines;
  • Nieuwsorganisaties;
  • Distributeurs van online-gidsen kunnen naar onze Website linken op dezelfde wijze als zij naar de Websites van andere in de lijst opgenomen bedrijven hyperlinken; en
  • Geaccrediteerde bedrijven in het hele systeem, behalve non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en fondsenwervende groepen voor liefdadigheid, die geen hyperlink naar onze website mogen maken.

Deze organisaties kunnen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere informatie op de Website, zolang de link maar wordt geplaatst:

(a) op geen enkele wijze misleidend is;

(b) geen bedrieglijke sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en

(c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons tevens het recht voor deze voorwaarden en het koppelingsbeleid te allen tijde te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, stemt u ermee in aan deze linkvoorwaarden gebonden te zijn en deze na te leven.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze Website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij contact met ons op te nemen en ons op de hoogte te brengen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen of om u direct te antwoorden.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.